Bán nhà khu làng đại học nhà bè

Chuyên mua bán nhà trong khu làng đại học nhà bè A B C

Chuyên mua bán nhà trong khu làng đại học nhà bè A B C, xã Phước Kiển. Diện tích: 5x20, 5x25, 10x15, 10x20